Jaarbeurs maakt gebruik van cookies

Voor een optimale gebruikerservaring maakt Jaarbeurs gebruikt van cookies.
Meer informatie hierover vind je in ons cookie statement.

Ja, ik accepteer cookies

Grenfell inferno kan ook in Nederland

Kan een ramp als in Londen met de Grenfell Tower die aan 71 mensen het leven kostte ook in Nederland gebeuren? Dr. ir. Ralph Hamerlinck, senior adviseur Bouwen met Staal en directeur Adviesbureau Hamerlinck, gaat hier uitgebreid op in op de vakbeurs GEVEL, die van 23 tot en met 25 januari in Rotterdam Ahoy wordt gehouden. Het antwoord op deze vraag is overigens ‘ja’.

Hamerlinck: “In Engeland is goede regelgeving op dit gebied. Net als in Nederland. Als het in Engeland tot een verwoestende brand kan leiden, kan dat ook in Nederland gebeuren. Engeland loopt zelfs vóór op Europa als het aankomt op het grootschalig testen van producten op brandveiligheid. Tegelijkertijd zijn er in Engeland ontsnappingsroutes waardoor deze tests niet zijn uitgevoerd. Ik verwacht dat die routes dichtgetimmerd zullen worden, gevolg is wel dat de industrie met hogere kosten worden opgezadeld die vervolgens worden doorberekend aan de eindgebruiker. Binnen Europa zie je naar aanleiding van het Londense inferno nu wel een roep om grootschalige testen.

 

Ogen niet sluiten

Volgens Hamerlinck zijn er in Nederland ook geveltjes die niet brandveilig zijn. “Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Daar ligt een hele discussie achter over de huidige private kwaliteitsborging. Er leeft nog steeds het idee dat er maar wat wordt aangerommeld. Bovendien zien we hoge faalkosten in de bouw. De kwaliteit is blijkbaar niet op orde. Er zijn signalen dat het beter zou moeten. Als het de hele linie raakt, raakt het ook de brandveiligheid.”

Hamerlinck merkt tegelijkertijd op dat het in Nederland gezien de statistieken ‘wel goed zit’ . Per miljoen inwoners zijn er weinig slachtoffers als gevolg van brand. Zouden we alles volgens de eisen bouwen, zou het nog brandveiliger zijn. Het is volgens Hamerlinck overigens een utopie om te veronderstellen dat dat niveau ooit wordt bereikt. “Bijna geen enkel gebouw voldoet aan alle brandveiligheidseisen.”

 

Verder dan bouwbesluit

Op de vakbeurs Gevel pleit Hamerlinck voor meer aandacht voor brandveiligheid in het ontwerpproces. Wat hem betreft gaat dit verder dan de gestelde eisen in het bouwbesluit. “Brand kan zich via de vloer van de ene naar de andere verdieping uitbreiden, het kan ook buitenom, maar ook via de spouwmuur. Eisen met betrekking tot de spouwmuur zijn verdekt in het bouwbesluit te vinden. In die zin mag verder worden gekeken dan wat er letterlijk in het bouwbesluit geëist wordt.

Blijft de vraag of architecten voldoende zicht hebben op brandveilig bouwen. Hamerlinck is kort in zijn analyse. Nee dat hebben ze niet, de benodigde kennis ontbreekt. Sinds tien, vijftien jaar zien we dat bij grote projecten steeds vaker een brandveiligheidsadviseur wordt ingeschakeld. dat is een stap in de goede richting.

“Neemt niet weg dat zich nog steeds bijzondere situaties voordoen. Bijvoorbeeld als halverwege de bouw besloten wordt gebruik te maken van andere producten. Vaak weet men dan niet hoe brandveilig dat nieuwe product is. Zelfs navraag bij de fabrikant geeft dan geen duidelijkheid, en ook bij de brandweer ontbreekt soms die kennis. Die producten worden gewoon gebruikt. Gebeurt er niks, kraait er geen haan naar, gaat het fout dan zijn de rapen gaar.”

Ralph Hamerlinck geeft zijn workshop op woensdag 24 januari van 11:30 tot 12:00 uur.
Meer informatie op https://www.gevel-online.nl/seminar/L202