Eén dag minister van onderwijs, wat pak jij aan?

Brainpowersessies NOT 2019

Leraren met goede ideeën om het onderwijs nog beter te maken (en wie heeft die nou niet) zijn van harte welkom bij de brainpowersessies op NOT 2019. Deze sessies van Leraren met Lef vinden dagelijks plaats, met uitzondering van de zaterdag. Wat zou jij aanpakken als je één dag de minister van onderwijs zou mogen vervangen? Elke dag kiezen de deelnemers aan de brainpowersessies het beste plan. Deze vier plannen gaan de bedenkers pitchen tijdens een werklunch op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


NOT 2019, het grootste onderwijsevent van Nederland, richt zich op professionals in de kinderopvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en vindt plaats van 22 tot en met 26 januari 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Jeroen van den Berg, van Leraren met Lef, is een van de organisatoren van de brainpowersessies. Dit landelijke netwerk voor leraren po, vo en mbo staat voor verandering, verbetering en vernieuwing van onderop uit het werkveld. “Tijdens bijeenkomsten van Leraren met Lef gebruiken we regelmatig deze werkvorm”, legt hij uit. “Het sluit aan bij de uitgangspunten van Leraren met Lef: empowerment van en door leraren. Leraren kunnen zelf vaak het beste de vinger leggen op zaken die beter kunnen en door het draagvlak is de kans groot dat de gekozen oplossingen duurzaam zijn.”
De onderwerpen waarover zal worden gebrainstormd zijn open. De mooiste ideeën ontstaan als je bij elkaar gaat zitten, is de ervaring van Van den Berg. “Uit de creativiteit, kennis en ervaring van leraren zien we steeds weer de beste plannen voortkomen.”

Bruikbare plannen
In groepjes gaan de deelnemers brainstormen over levensvatbare plannen en werken ze de grote lijnen uit. De verschillende plannen worden aan elkaar gepitcht, waarna er gezamenlijk een beste plan wordt gekozen. Naast leraren zijn schoolleiders en andere NOT-bezoekers van harte welkom om deel te nemen aan de brainpowersessies van Leraren met Lef. Van den Berg: “We maken heterogene groepen, omdat we verwachten dat er dan universeel bruikbare plannen ontstaan. Aan het eind van NOT 2019 hebben we vier mooie plannen. De bedenkers van de plannen worden uitgenodigd voor een werklunch bij het ministerie van OCW om te kijken of deze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen gaan worden. Afhankelijk van de agenda van minister Slob zal hij bij de werklunch aanwezig zijn. Ook als de plannen daadwerkelijk uitgerold gaan worden, kunnen de bedenkers, als ze dat willen en wanneer dat voor hen haalbaar is, betrokken blijven.”

Per sessie kunnen vijftig NOT-bezoekers deelnemen, dus meld je snel aan op www.not-online.nl

Meer informatie over Leraren met Lef op www.lerarenmetlef.nl

Jaarbeurs uses cookies

To provide a maximum user experience Jaarbeurs uses cookies on their websites.
For more information see our cookie statement.

Yes, I accept cookies