Genomineerden voor NOT Innovatie Award & Route bekend gemaakt

Tien inzendingen zijn genomineerd voor de NOT Innovatie Award & Route. In totaal zijn 62 producten en diensten ter jurering aangeboden, verdeeld over vier categorieën. De jury heeft alleen in de categorieën PO en VO producten genomineerd. De winnaars worden op de eerste beursdag van NOT 2019 bekend gemaakt.

Niet eerder was het aantal inzendingen voor de NOT Innovatie Award & Route zo groot. De jury roemt de passie die de inzenders aan de dag hebben gelegd om nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande producten te redesignen. “We hebben ons zeer kritisch getoond”, vertelt juryvoorzitter Andrew Niemeijer, in het dagelijks leven Leraar Engels, Promovendus Literatuur en voorzitter van de Leraren van het Jaar. “We hebben de inzendingen geselecteerd op toegevoegde waarde voor de leerkracht en docent. Het is een prestigieuze prijs. Oneerbiedig gezegd: oude wijn in nieuwe zakken komt niet in aanmerking voor een award. We zijn streng geweest.” 

De jury heeft elke inzending beoordeeld aan de hand van een aantal kerncriteria. Brede inzetbaarheid, differentieerbaarheid, duurzaamheid. Daarnaast moet het de nieuwsgierigheid van de leerlingen prikkelen. Niemeijer: “We hebben ook gekeken of het product vanuit de digitale geletterdheid een emotionele beleving voor de leerling oplevert. Dat is voor ons een belangrijk criterium. Opvallend was dat inzendingen vaak te methodisch zijn, in die zin dat het de leerkracht geen of onvoldoende ruimte geeft zelf een creatieve invulling te geven. En dat is natuurlijk wel de essentie van het leraarschap.”


Genomineerd in de categorie PO


Digitaal Componeren in de Klas
Uit onderzoek is gebleken dat zelf componeren kinderen enorm betrekt bij de activiteit. Vooral digitaal componeren sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Digitaal Componeren in de Klas combineert techniek en muziek, sluit aan op de 21eeuwse vaardigheden en ontwikkelt hun creativiteit. Het betreft verschillende lesvormen voor PO, variërend in tijd, niveau en vereisten wat betreft hard- en software.
Inzender: Meer Muziek in de Klas


CT-lijn
De CT-lijn van DaVinci Academie is een aanvullende lijn Computational Thinking binnen wereldverkenning op basis van de doelen van SLO. De 21e eeuwse vaardigheden zijn hierin uitgewerkt voor het Computational Thinking, programmeren & robotica, gekoppeld aan DaVinci’s thema’s. De leerkracht kan d.m.v. de tutorials en meegeleverde handleidingen de kinderen begeleiden zonder dat ze zelf de volledige kennis van een programmeerprogramma hoeven te hebben. 
Inzender: DaVinci Academie                         


Faqta Wereld en Talent
Faqta Wereld en Talent biedt basisscholen een nieuwe aanpak voor wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8. Het programma is ontworpen op basis van de uitgangspunten van Onderwijs2032 in samenwerking met SchoolTV (NTR).  Het biedt basisscholen een rijke digitale leeromgeving met actieve lessen waar kinderen zelfstandig leren. Met Faqta ontdekken kinderen hun eigen talenten, raken ze digitaal geletterd en leren ze 21e eeuwse vaardigheden.
Inzender: Faqta


Cavatina met muziekboek voor buiten
De noten in regenboogkleuren van buitenxylofoon Cavatina maken het bespelen mogelijk 'op kleur', dat wil zeggen zonder kennis van het notenschrift. Percussion Play ontwikkelde hiervoor een speciaal permanent muziekboek voor buiten, op roestvaststalen staander. Buiten muziek maken verbindt leerlingen met elkaar en geeft een prachtige ervaring.
Inzender: Percussion Play Nederland        


Magic phonics
Magic phonics biedt jonge kinderen de mogelijkheid om op een eenvoudige, speelse én verantwoorde manier aan de slag te gaan met de Engelse taal. Magic Phonics is gebaseerd op het Engelse curriculum voor het leren lezen. De kern van Magic Phonics is echter de compleet uitgewerkte leerlijn, die uit 18 lessen bestaat.
Inzender: Heutink


Beeldverhaal
De app Beeldverhaal van Cito helpt spreekvaardigheid in beeld te brengen. Spreekvaardigheid beoordelen is een kunst. Je wilt weten of een leerling een verhaal vertelt met een kop en een staart. Maar ook of de leerling goede zinnen maakt en bijvoorbeeld werkwoorden goed vervoegt. De leerling vertelt zelfstandig een verhaal bij de vier plaatjes die op een telefoon getoond worden. De app zet dit automatisch om in geschreven tekst. Waardoor de leerkracht achteraf in alle rust kan bekijken wat wel en niet goed ging.
Inzender: Cito Genomineerd in de categorie VO


Examensprint
Examensprint van Noordhoff Uitgevers is de éérste examentrainer die op vraagniveau feedback, tips en theorie geeft zodat de aanstaande examenkandidaat vol vertrouwen aan zijn eindexamen kan beginnen. Daarnaast krijgt de leerling na het maken van een eindexamen of een examenonderdeel in gericht trainen in overzichtelijke dashboards te zien waar hij meer op moet oefenen of wat hij beter moet leren. Om dat leren goed te ondersteunen bevat Examensprint op domeinniveau de examentheorie. 
Inzender: Noordhoff uitgevers                    

Saga
In een snel veranderende wereld wil je leerlingen kritisch leren denken. Je wilt dat ze verbanden zien en oorzaak en gevolg kennen. Dat ze begrijpen waarom geschiedenis niet op zichzelf staat, maar alles te maken heeft met de wereld van nu en van de toekomst. De geschiedenismethode Saga ondersteunt docenten om deze doelen te bereiken. Saga maakt optimaal gebruik van de voordelen die digitaal biedt om beleving en interactie te creëren en differentiatie mogelijk te maken.
Inzender: Blink


Proeftuin LOB
Leslab NOTLeslab NOTProeftuin LOB van Leslab biedt per lesonderdeel verschillende werkvormen waaruit een docent een actieve, uitdagende les kan samenstellen. Om dit gemakkelijk en overzichtelijk te maken, is de innovatieve docentenomgeving ontwikkeld. Daarin maakt een docent binnen 10 minuten een actieve les die volledig is aangepast op de behoefte van de leerlingen. 
Inzender: Leslab        


Alcarta online 
Alcarta online is de online (gratis) variant van Alcarta, de wereldatlas die sinds 2018 wordt uitgegeven door ThiemeMeulenhoff. Het is een atlas met ‘open access content’ die gekoppeld is aan een open platform (Google Earth). Hiermee kun je afzonderlijke kaarten in een ruimere context plaatsen. De docent kan ook eigen actuele content toevoegen. Ondersteunend materiaal bestaat uit actuele statistieken die leerlingen en docenten kunnen downloaden.
Inzender: Thieme Meulenhof                      

Uitgebreidere beschrijvingen zijn hier te vinden

Jaarbeurs uses cookies

To provide a maximum user experience Jaarbeurs uses cookies on their websites.
For more information see our cookie statement.

Yes, I accept cookies