NEWSROOM

Renovatie & Transformatie 2016

12 april t/m 14 april 2016 Brabanthallen - Den Bosch

beursnaam

Renovatie & Transformatie biedt groot inhoudelijk programma

Jaarbeurs organiseert op 12 tot en met 14 april de vakbeurs Renovatie & Transformatie, het nationale platform voor duurzame vernieuwing in bouw en vastgoed. Op de beursvloer ruim aandacht voor kennisdeling, ingebracht door experts. “Daarbij maken we onderscheid in verschillende niveaus van renovatie - van eenvoudig onderhoud tot nul-op-de-meter woningupdates - en besteden we veel aandacht aan de communicatie met bewoners”, aldus Brand Manager Martijn Carlier van Jaarbeurs.

De vakbeurs die wordt gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch is speciaal bedoeld voor woningcorporaties, VVE-Bestuurders, projectontwikkelaars, gemeenten, architecten, adviesbureaus, facility-managers, aannemersbedrijven en uitvoerende bouw. Het expositieprogramma wordt ingevuld door fabrikanten, importeurs en specialisten met producten, bouwmaterialen en diensten op het gebied van renoveren en transformeren.

Te midden tussen de 137 exposanten vindt de bezoekers op de beursvloer het Faay Renovatietheater, de renovatie arena, de kennistafel en de kennisboulevard. “Het Inhoudelijke deel is  belangrijk in het totale beursprogramma”, zegt Carlier. “Er is gezocht naar een juiste combinatie tussen de technische oplossing,  de implementatie ervan en alle vraagstukken die bij het proces komen kijken. De verschillende invalshoeken worden dit jaar sterker naar voren gebracht dan andere jaren.”

Kennisboulevard

De basis wordt gelegd op de kennisboulevard. “Een centrale straat die dwars over de beursvloer loopt. Hier wordt de bestaande bouw in Nederland kwalitatief en kwantitatief ontleed. Welke woningtypen zijn er per decennium gebouwd, welke kwaliteiten en uitdagingen horen daarbij?”, legt Carlier uit.

In het midden van de beursvloer vindt men de renovatie arena. “Dit is voor de bezoeker niet te missen. Door het open karakter van de arena is het de ideale plek voor debat. En dat is precies de bedoeling.De renovatie arena is een plek voor discussie en netwerkontmoetingen. Elke dag staat hier een andere doelgroep centraal. Zo staat de eerste beursdag in het teken van onderwijs & studenten, staan de tweede beursdag de bewoners centraal en is de donderdag bedoeld voor bouwers en woningcorporaties.”

Terugkerend element op alle beursdagen is het Orakel van Delphi, het expertpanel dat lastige dilemma’s in de bestaande bouw te lijf gaat. “Denk aan iemand van een woningcorporatie die een bepaalde case voorlegt en zich afgevraagd hoe hij het beste kan handelen. Dat levert discussie op.”

Faay Renovatietheater

Meer specifieke kennis is dit jaar te vinden in het Faay Renovatietheater, waarvan de programmering wordt verzorgd door RenovatieProfs. “Hier vindt kennisdeling plaats over allerlei onderwerpen. In korte presentaties van een half uur wordt de bezoeker bijgepraat over allerlei onderwerpen die zijn verdeeld onder drie thema’s: Duurzaam, gezond én betaalbaar renoveren op dinsdag; Renoveren anno 2020 op woensdag en Renoveren zonder overlast op donderdag. Renovatie start al met het goed informeren van mensen, een goede communicatie met de bewoner is dus van groot belang. Hier wordt op de beurs dan ook ruim aandacht aan besteed”, aldus Carlier.

Kennistafel

Grote en kleine innovaties helpen de renovatiemarkt vooruit. Echter, geen innovatie zonder kennisdeling, toetsing en discussie. De kennistafel brengt vragers en aanbieders in de renovatiemarkt bijeen en stimuleert in korte, openbare sessies van 20 minuten de dialoog over nieuwe en bestaande oplossingen en hun toepassing in de praktijk. “De kennistafel is een klein onderdeel , waar de bezoeker kan gaan zitten en specifieke vragen kan stellen, onderwerpen kan aandragen en kan meediscussiëren. Er is volop ruimte om te sparren, zodat men gezamenlijk tot nieuwe ideeën komt.”

Meer informatie over Welkom in de zorg is te vinden via www.renovatiebeurs.nl 

Volg ons via Twitter en Facebook

 

Meer informatie over Welkom in de zorg is te vinden via www.renovatiebeurs.nl
Volg ons via Twitter en Facebook

Jaarbeurs uses cookies

To provide a maximum user experience Jaarbeurs uses cookies on their websites.
For more information see our cookie statement.

Yes, I accept cookies